Kynologische Wettbewerbe: Zuchtgruppen - Tag 1 - Internationale Ausstellung 2013

Zuchtgruppen
Magyar Vizsla (Kurzhaar)
Zwinger: Tina Trading
Eigentümer: Maksimova, A.A.
Ort: St. Petersburg
Land: Russland
 

Flat Coated Retriever
Zwinger: Erix
Eigentümer: Fehrs, Eric
Ort: Hoisdorf
Land: Deutschland